Krönika: Jag är ingen gentleman

Jag minns allt för väl att mina separerade föräldrar var oense gällande det mesta när det kom till min bror och mig. Men en av de få saker de hade gemensamt var att vi skulle vara gentlemän. Mamma var...